Ochrona danych osobowych (RODO)

RODO

 

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Granit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie (05-120), przy ul. Kwiatowej 64 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000147661, NIP:5361718253. Więcej informacji o zasadach przetwarzania Pana/ Pani danych przez Administratora oraz przysługujących z związku z tym Panu/ Pani prawach znajdzie Pan/ Pani  pod adresem : http://www.granit.com.pl/asynch/download/f_id/22 .

Projekt i wykonanie: Hulio.pl